ซื้อ ขาย ที่ดินชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ที่ดินจังหวัดชัยนาท (Chai Nat) ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย จังหวัดชัยนาทมีอาณาเขตที่ดินติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับที่ดินจังหวัดอุทัยธานี และที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ และที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี ทิศใต้ ติดต่อกับสิงห์บุรี และที่ดินสุพรรณบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับที่ดินอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 53 ตำบล ได้แก่ อำเภอเมืองชัยนาท , อำเภอมโนรมย์ , อำเภอวัดสิงห์ , อำเภอสรรพยา , อำเภอสรรคบุรี , อำเภอหันคา , อำเภอหนองมะโมง , อำเภอเนินขาม

คำค้น : ที่ดินชัยนาท, ที่ดินมโนรมย์, ที่ดินวัดสิงห์, ที่ดินสรรคบุรี, ที่ดินสรรพยา, ที่ดินหนองมะโมง, ที่ดินหันคา, ที่ดินเนินขาม, ที่ดินเมืองชัยนาท