ซื้อ ขาย ที่ดินกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี (Kanchanaburi) ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรีมีอาณาเขตที่ดินติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับที่ดินจังหวัดตากและที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบ้านหมี่ลที่ดินอำเภอท่าวุ้ง (จังหวัดลพบุรี) ทิศใต้ ติดต่อกับที่ดินจังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และที่ดินจังหวัดนครปฐม ทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศพม่า จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 98 ตำบล 943 หมู่บ้าน 206 ชุมชน 31 เทศบาล 90 อบต. ได้แก่ อำเภอเมืองกาญจนบุรี , อำเภอไทรโยค , อำเภอบ่อพลอย , อำเภอศรีสวัสดิ์ , อำเภอท่ามะกา , อำเภอท่าม่วง , อำเภอทองผาภูมิ , อำเภอสังขละบุรี , อำเภอพนมทวน , อำเภอเลาขวัญ , อำเภอด่านมะขามเตี้ย , อำเภอหนองปรือ , อำเภอห้วยกระเจา

คำค้น : ที่ดินกาญจนบุรี, ที่ดินด่านมะขามเตี้ย, ที่ดินทองผาภูมิ, ที่ดินท่ามะกา, ที่ดินท่าม่วง, ที่ดินบ่อพลอย, ที่ดินพนมทวน, ที่ดินศรีสวัสดิ์, ที่ดินสังขละบุรี, ที่ดินหนองปรือ, ที่ดินห้วยกระเจา, ที่ดินเมืองกาญจนบุรี, ที่ดินเลาขวัญ, ที่ดินไทรโยค