ที่ดินทำนา/ไร่อ้อยหนองหญ้าไซราคาถูก (โฉนด/ราคาต่อรองได้) เนื้อที่ดิน 90 ไร่ อ.หนองหญ้าไซ จ.สุพรรณ (โทรสอบถาม)

ที่ดินหนองหญ้าไทร,ที่ดินหนองหญ้าไทรราคาถูก,ที่ดินราคาถูก ขายที่ดินหนองหญ้าไซราคาถูก (โฉนด/ต่อรองได้) เนื้อที่ 90 ไร่ ต.หนองราชวัตร อ.หนองหญ้าไทร จ.สุพรรณบุรี (โทรสอบถาม) มีทางเข้าออกที่ดิน หากท่านกำลังหาซื้อที่ดินทำนา ที่ดินทำไร่อ้อย เราขอเสนอที่ดินเปล่า แปลงใหญ่ ตำบลหนองราชวัตร อำเภอหนองหญ้าไทร จังหวัดสุพรรณฯ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สนใจที่ต้องการลงทุนซื้อเพื่อทำนา / ให้เช่าทำนา / ทำไร่อ้อย หรือท่านที่กำลังหาซื้อที่ทำการเกษตร-ปศุสัตว์ ก็เหมาะอย่างยิ่ง สนใจติดต่อสอบถามที่ คุณบี : 089-154-8090

ซื้อ ขาย ที่ดินหนองหญ้าไซ สุพรรณบุรี

คำขวัญอำเภอหนองหญ้าไซ
ดินแดนหม่อนไหมงามหรู เฟื่องฟูไม้ผลงามสะพรั่ง มั่งคั่งโคนม อุดมข้าวขาวดอกมะลิ

ที่ดินอำเภอหนองหญ้าไซ (Amphoe NongYaSai) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี มีอาณาเขตที่ดินติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอด่านช้างและอำเภอเดิมบางนางบวช ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอสามชุก ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอดอนเจดีย์ และอำเภอเลาขวัญ (จังหวัดกาญจนบุรี) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอเลาขวัญ (จังหวัดกาญจนบุรี) และอำเภอด่านช้าง

อำเภอหนองหญ้าไซแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 ตำบล ได้แก่ หนองหญ้าไซ (Nong Ya Sai) , แจงงาม (Chaeng Ngam) , หนองราชวัตร (Nong Ratchawat) , หนองขาม (Nong Kham) , หนองโพธิ์ (Nong Pho) , ทัพหลวง (Thap Luang)

ท้องที่อำเภอหนองหญ้าไซประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 7 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองหญ้าไซ , อบต.หนองหญ้าไซ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองหญ้าไซ (นอกเขตเทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ) , อบต.หนองราชวัตร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองราชวัตรทั้งตำบล , อบต.หนองโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองโพธิ์ทั้งตำบล , อบต.แจงงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแจมงามทั้งตำบล , อบต.หนองขาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองขามทั้งตำบล , อบต.ทัพหลวง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทัพหลวงทั้งตำบล