19 ม.ค. 12

คำขวัญอำเภอบางปลาม้า
เกษตรกรรมล้ำหน้า เพิ่มคุณค่าผลิตภัณฑ์และอาหาร แหล่งวัฒนธรรมยืนนาน สืบสานคุณภาพชีวิต

ที่ดินอำเภอบางปลาม้า (Amphoe BangPlaMa) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี มีอาณาเขตที่ดินติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอผักไห่และอำเภอบางซ้าย (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสองพี่น้อง ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภออู่ทอง

อำเภอบางปลาม้าแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 14 ตำบล 127 หมู่บ้าน ได้แก่ โคกคราม (Khok Khram) , องครักษ์ (Ongkharak) , บางปลาม้า , จรเข้ใหญ่ (Chorakhe Yai) , ตะค่า (Takha) , บ้านแหลม (Ban Laem) , บางใหญ่ (Bang Yai) , มะขามล้ม (Makham Lom) , กฤษณา (Kritsana) , วังน้ำเย็น (Wang Nam Yen) , สาลี (Sali) , วัดโบสถ์ (Wat Bot) , ไผ่กองดิน (Phai Kong Din) , วัดดาว (Wat Dao)

ท้องที่อำเภอบางปลาม้าประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 18 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลโคกคราม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโคกคราม , เทศบาลตำบลบางปลาม้า ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบางปลาม้า , เทศบาลตำบลบ้านแหลม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านแหลม , เทศบาลตำบลไผ่กองดิน ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลไผ่กองดิน , เทศบาลตำบลโคกครามพัฒนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกคราม , เทศบาลตำบลตะค่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตะค่าทั้งตำบล , อบต.บางปลาม้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางปลาม้า , อบต.บางใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางใหญ่ทั้งตำบล , อบต.กฤษณา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกฤษณาทั้งตำบล , อบต.สาลี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสาลีทั้งตำบล , อบต.ไผ่กองดิน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่กองดิน , อบต.องครักษ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลองครักษ์ทั้งตำบล , อบต.จรเข้ใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจรเข้ใหญ่ทั้งตำบล , อบต.บ้านแหลม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านแหลม , อบต.มะขามล้ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมะขามล้มทั้งตำบล , อบต.วังน้ำเย็น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังน้ำเย็นทั้งตำบล , อบต.วัดโบสถ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดโบสถ์ทั้งตำบล , อบต.วัดดาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวัดดาวทั้งตำบล


Filed under: ที่ดินอำเภอบางปลาม้า