ต้องการซื้อที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี / ที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี เนื้อที่ 160 ถึง 200 ไร่

ต้องการซื้อที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ต้องการซื้อที่ดิน 100 ไร่ขึ้นไป โฉนดเนื้อที่ 160 ไร่ จนถึง 200 ไร่ ลักษณะที่ดินที่ต้องการซื้อ ต้องการซื้อที่ดิน ที่ดินเปล่า, ที่ดินติดถนน, ที่ดินน้ำไม่ท่วม, ที่ดินห่างชุมชน จ.สุพรรณบุรี (ที่ดินโฉนดแปลงเดียว หรือที่ดินโฉนดหลายแปลงติดกันก็ไ้ด้)

– ต้องการซื้อที่ดินอำเภอสองพี่น้อง ต.บ่อสุพรรณ จ.สุพรรณบุรี
– ต้องการซื้อที่ดินอำเภอศรีประจันทร์ ต.บางงาม จ.สุพรรณบุรี
– ต้องการซื้อที่ดินอำเภอเดิมบางนางบวช ทุกตำบล จ.สุพรรณบุรี
– ต้องการซื้อที่ดินอำเภอด่านช้าง ต.บ้านเชี่ยน จ.สุพรรณบุรี
– ต้องการซื้อที่ดินอำเภอสามชุก ต.บ้านสระ จ.สุพรรณบุรี

ต้องการซื้อที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี หากท่านต้องการขายที่ดินขนาด 100 ไร่ขึ้นไป โฉนดเนื้อที่ 160 ไร่ จนถึง 200 ไร่ ลักษณะที่ดินที่ต้องการซื้อ ต้องการซื้อที่ดิน ที่ดินเปล่า, ที่ดินติดถนน, ที่ดินน้ำไม่ท่วม, ที่ดินห่างชุมชน จ.กาญจนบุรี (ที่ดินโฉนดแปลงเดียว หรือที่ดินโฉนดหลายแปลงติดกันก็ไ้ด้)

– ต้องการซื้อที่ดินอำเภอด่านมะขามเตี้ย ต.หนองไผ่ จ.กาญจนบุรี
– ต้องการซื้อที่ดินอำเภอเมือง จ.กาญจนบุรี
– ต้องการซื้อที่ดินอำเภอไทรโยค ต.สังคละ ต.บ้านแก่งตะลอม จ.กาญจนบุรี
– ต้องการซื้อที่ดินอำเภอท่าม่วง ต.รังสารี ต.หนองตายา จ.กาญจนบุรี