ซื้อ ขาย ที่ดินชัยนาท จังหวัดชัยนาท

ที่ดินจังหวัดชัยนาท (Chai Nat) ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย จังหวัดชัยนาทมีอาณาเขตที่ดินติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับที่ดินจังหวัดอุทัยธานี และที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับจังหวัดนครสวรรค์ และที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี ทิศใต้ ติดต่อกับสิงห์บุรี และที่ดินสุพรรณบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับที่ดินอุทัยธานี จังหวัดชัยนาท แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 53 ตำบล ได้แก่ อำเภอเมืองชัยนาท , อำเภอมโนรมย์ , อำเภอวัดสิงห์ , อำเภอสรรพยา , อำเภอสรรคบุรี , อำเภอหันคา , อำเภอหนองมะโมง , อำเภอเนินขาม

คำค้น : ที่ดินชัยนาท, ที่ดินมโนรมย์, ที่ดินวัดสิงห์, ที่ดินสรรคบุรี, ที่ดินสรรพยา, ที่ดินหนองมะโมง, ที่ดินหันคา, ที่ดินเนินขาม, ที่ดินเมืองชัยนาท

ซื้อ ขาย ที่ดินอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

ที่ดินจังหวัดอ่างทอง (Ang Thong) ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย จังหวัดอ่างทองมีอาณาเขตที่ดินติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับที่ดินอำเภอค่ายบางระจัน ที่ดินอำเภอพรหมบุรี และที่ดินอำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ทิศตะวันออก ติดต่อกับที่ดินอำเภอบางปะหัน ที่ดินอำเภอมหาราช และที่ดินอำเภอบ้านแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศใต้ ติดต่อกับที่ดินอำเภอผักไห่และที่ดินอำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทิศตะวันตก ติดต่อกับที่ดินอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ที่ดินอำเภอศรีประจันต์ ที่ดินอำเภอสามชุก และที่ดินอำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอ่างทอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อำเภอ 73 ตำบล ได้แก่ อำเภอเมืองอ่างทอง , อำเภอไชโย , อำเภอป่าโมก , อำเภอโพธิ์ทอง , อำเภอแสวงหา , อำเภอวิเศษชัยชาญ , อำเภอสามโก้

คำค้น : ที่ดินอ่างทอง, ที่ดินป่าโมก, ที่ดินวิเศษชัยชาญ, ที่ดินสามโก้, ที่ดินเมืองอ่างทอง, ที่ดินแสวงหา, ที่ดินโพธิ์ทอง, ที่ดินไชโย

ซื้อ ขาย ที่ดินกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ดินจังหวัดกาญจนบุรี (Kanchanaburi) ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย จังหวัดกาญจนบุรีมีอาณาเขตที่ดินติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับที่ดินจังหวัดตากและที่ดินจังหวัดอุทัยธานี ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบ้านหมี่ลที่ดินอำเภอท่าวุ้ง (จังหวัดลพบุรี) ทิศใต้ ติดต่อกับที่ดินจังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และที่ดินจังหวัดนครปฐม ทิศตะวันตก ติดต่อกับประเทศพม่า จังหวัดกาญจนบุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 อำเภอ 98 ตำบล 943 หมู่บ้าน 206 ชุมชน 31 เทศบาล 90 อบต. ได้แก่ อำเภอเมืองกาญจนบุรี , อำเภอไทรโยค , อำเภอบ่อพลอย , อำเภอศรีสวัสดิ์ , อำเภอท่ามะกา , อำเภอท่าม่วง , อำเภอทองผาภูมิ , อำเภอสังขละบุรี , อำเภอพนมทวน , อำเภอเลาขวัญ , อำเภอด่านมะขามเตี้ย , อำเภอหนองปรือ , อำเภอห้วยกระเจา

คำค้น : ที่ดินกาญจนบุรี, ที่ดินด่านมะขามเตี้ย, ที่ดินทองผาภูมิ, ที่ดินท่ามะกา, ที่ดินท่าม่วง, ที่ดินบ่อพลอย, ที่ดินพนมทวน, ที่ดินศรีสวัสดิ์, ที่ดินสังขละบุรี, ที่ดินหนองปรือ, ที่ดินห้วยกระเจา, ที่ดินเมืองกาญจนบุรี, ที่ดินเลาขวัญ, ที่ดินไทรโยค

ซื้อ ขาย ที่ดินสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

ที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี (Sing Buri) ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย จังหวัดสิงห์บุรีมีอาณาเขตที่ดินติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับที่ดินอำเภอสรรพยา (จังหวัดชัยนาท) และอำเภอตาคลี (จังหวัดนครสวรรค์) ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบ้านหมี่ลที่ดินอำเภอท่าวุ้ง (จังหวัดลพบุรี) ทิศใต้ ติดต่อกับที่ดินอำเภอไชโย อำเภอโพธิ์ทอง และที่ดินอำเภอแสวงหา (จังหวัดอ่างทอง) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอสรรคบุรี (จังหวัดชัยนาท) และที่ดินอำเภอเดิมบางนางบวช (จังหวัดสุพรรณบุรี) จังหวัดสิงห์บุรี แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 6 อำเภอ 43 ตำบล  ได้แก่ อำเภอเมืองสิงห์บุรี , อำเภอบางระจัน , อำเภอค่ายบางระจัน , อำเภอพรหมบุรี , อำเภอท่าช้าง , อำเภออินทร์บุรี

คำค้น : ที่ดินสิงห์บุรี, ที่ดินค่ายบางระจัน, ที่ดินท่าช้าง, ที่ดินบางระจัน, ที่ดินพรหมบุรี, ที่ดินอินทร์บุรี, ที่ดินเมืองสิงห์บุรี

ซื้อ ขาย ที่ดินอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Phra Nakhon Si Ayutthaya) ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย จังหวัดอยุธยามีอาณาเขตที่ดินติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับที่ดินจังหวัดอ่างทอง ทิศตะวันออก ติดต่อกับที่ดินจังหวัดลพบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับที่ดินจังหวัดปทุมธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนนทบุรี จังหวัดอยุธยา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา , อำเภอท่าเรือ , อำเภอนครหลวง , อำเภอบางไทร , อำเภอบางบาล , อำเภอบางปะอิน , อำเภอบางปะหัน , อำเภอผักไห่ , อำเภอภาชี , อำเภอลาดบัวหลวง , อำเภอวังน้อย , อำเภอเสนา , อำเภอบางซ้าย , อำเภออุทัย , อำเภอมหาราช , อำเภอบ้านแพรก

คำค้น : ที่ดินอยุธยา , ที่ดินท่าเรือ , ที่ดินนครหลวง , ที่ดินบางไทร , ที่ดินบางบาล , ที่ดินบางปะอิน , ที่ดินบางปะหัน , ที่ดินผักไห่ , ที่ดินภาชี , ที่ดินลาดบัวหลวง , ที่ดินอำเภอวังน้อย , ที่ดินอำเภอเสนา , ที่ดินบางซ้าย , ที่ดินอุทัย , ที่ดินอำเภอมหาราช , ที่ดินบ้านแพรก