ที่ดินอำเภออู่ทอง6 เม.ย. 13

ที่ดินอู่ทอง,ขายที่ทำเกษตร,อู่ทอง,สุพรรณ ขายที่ดินอู่ทอง (โฉนด) เนื้อที่ 7-3-40 ไร่ ตำบลบ้านโข้ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสายสุพรรณบุรี-อู่ทอง (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333) เกือบถึงหลักกิโลที่ 27 ถนนซอยคอนกรีตเข้าที่ดิน ปัจจุบันที่ดินทำการเกษตร ที่ข้างเคียงเป็นที่อยู่อาศัย บริเวณรอบที่ดินเป็นชุมชน ไม่เปลี่ยว บรรยากาศดี สาธารณูปโภค น้ำประปา ไฟฟ้า เข้าถึงที่ดิน เหมาะสำหรับทำการเกษตรและปลูกบ้านอยู่อาศัย .. continue reading ..


Filed under: ที่ดินอำเภออู่ทอง11 ก.ย. 12

ที่ดินอู่ทอง,ขายที่นา,อู่ทอง,สุพรรณ ขายที่ดินอู่ทอง (โฉนดพร้อมโอน) เนื้อที่ 85 ไร่ 2 งาน 25 ตารางวา ราคา 250,000 บาท/ไร่ ตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นที่ทำนาแปลงใหญ่ ทำเลดีมาก มีทางสาธารณประโยช์เข้าออกถึงที่ดิน ปัจจุบันเป็นที่นาให้เช่าทำนา ที่ดินสวยแปลงนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้สนใจที่ต้องการซื้อเพื่อทำนา / ให้เช่าทำนา , ทำเกษตร หรือผู้ที่ต้องการซื้อที่ดินเพื่อการลงทุน .. continue reading ..


Filed under: ที่ดินอำเภออู่ทอง1 ก.ย. 12

ที่ดินอู่ทอง,ที่ติดถนน,อู่ทอง,สุพรรณ ขายด่วน ที่ดินอู่ทองติดถนน (โฉนด) เนื้อที่ 13 ไร่ 1 งาน ที่ดินสวย ทำเลดีมากมาก ติดถนนสาย 333 (ทางแยกเข้าจังหวัดอุทัยธานี) ที่ดินหน้ากว้างติดถนน ตำบลหนองโอ่ง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ที่ตั้งที่ดินอยู่ห่างจากหอนาฬิกาขึ้นไปทางโรงพยาบาลวิภาวดี-ปิยราษฎร์ ประมาณ 8 กิโลเมตร เป็นพื้นที่นาติดถนนเส้นหลัก เหมาะสำหรับทำนา , ทำเกษตร หรือผู้ที่ต้องการซื้อเพื่อการลงทุน .. continue reading ..


Filed under: ที่ดินอำเภออู่ทอง22 ม.ค. 12

เว็บที่ดินสุพรรณบุรี.com เว็บไซต์บ้านและที่ดินอันดับหนึ่ง บริการรับจัดหาที่ดิน ตามความต้องการของท่านเรารับให้บริการจัดหาที่ดินในจังหวัดสุพรรณบุรีทุกประเภท ตามลักษณะความต้องการต่างๆ ของท่านเช่น ขนาด เนื้อที่ ราคา : ท่านต้องการขนาดเนื้อที่ของที่ดินขนาดไหน ต้องการใช้พื้นที่เท่าใด ราคาที่ดินที่ท่านต้องการซื้อต่อไร่ ตำแหน่ง ที่ตั้ง : ท่านต้องการตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินที่ใด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี, อำเภอสามชุก, อำเภอหนองหญ้าไซ, อำเภอดอนเจดีย์, อำเภอเดิมบางนางบวช, อำเภอศรีประจันต์, อำเภอด่านช้าง, อำเภอสองพี่น้อง, อำเภอบางปลาม้า และ อำเภออู่ทอง ทำเล : ท่านต้องการที่ดินติดถนนใหญ่ ติดถนนสาธารณะ น้ำไม่ท่วม ที่ดินใกล้ถนนสายหลัก ที่ดินติดถนนดำ เป็นต้ ลักษณะที่ดินที่ท่านต้องการ : ท่านต้องการที่ดิน อยู่ใกล้กับสถานที่ใด เช่น แหล่งชุมชน, แหล่งท่องเที่ยว ที่ดินติดเขา, ที่ดินติดคลอง, ที่ดินบนเนินเขา, ที่ดินริมแม่น้ำ, ที่ดินใกล้แหล่งชุมชน, ที่ดินใกล้แหล่งท่องเที่ยว, ที่นา, ที่สวน เป็นต้น ลักษณะการใช้งาน : ท่านต้องการที่ดินสำหรับสร้างโรงงาน, ทำการเกษตร, บ้านพักส่วนตัว เป็นต้น หรืออื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ท่านต้องการหรือตามที่ท่านระบุมา เอกสารสิทธิ์การถือครอง ที่ท่านต้องการ : ที่ดินโฉนด, ที่ดิน นส3.ก, เป็นต้น


Filed under: ต้องการซื้อบ้าน-ที่ดิน,ที่ดินอำเภอดอนเจดีย์,ที่ดินอำเภอด่านช้าง,ที่ดินอำเภอบางปลาม้า,ที่ดินอำเภอศรีประจันต์,ที่ดินอำเภอสองพี่น้อง,ที่ดินอำเภอสามชุก,ที่ดินอำเภอหนองหญ้าไซ,ที่ดินอำเภออู่ทอง,ที่ดินอำเภอเดิมบางนางบวช,ที่ดินอำเภอเมืองสุพรรณบุรี,ประกาศซื้อ-ขายบ้านและที่ดินจังหวัดอื่น19 ม.ค. 12

คำขวัญอำเภออำเภออู่ทอง
แหล่งรอยพระพุทธบาท เกียรติประกาศเรื่องทอผ้า เจ้าพ่อพระยาไกร ถิ่นรักไทยทรงดำ ถ้ำเสือพระดีมีคอกช้างดิน ถิ่นเก่าน้ำตก

ที่ดินอำเภออู่ทอง (Amphoe U Thong) เป็นอำเภอที่จังหวัดสุพรรณบุรี ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอดอนเจดีย์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสองพี่น้อง ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพนมทวน อำเภอห้วยกระเจา และอำเภอเลาขวัญ (จังหวัดกาญจนบุรี)

อำเภออู่ทองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 ตำบล 154 หมู่บ้าน ได้แก่ อู่ทอง (U Thong) , ดอนคา (Don Kha) , สระยายโสม (Sa Yai Som) , พลับพลาไชย (Phlapphla Chai) , จรเข้สามพัน (Chorakhe Sam Phan) , บ้านโข้ง (Ban Khong) , บ้านดอน (Ban Don) , เจดีย์ (Chedi) , ยุ้งทะลาย (Yung Thalai) , สระพังลาน (Sa Phang Lan) , ดอนมะเกลือ (Don Makluea) , กระจัน (Krachan) , หนองโอ่ง (Nong Ong)

ท้องที่อำเภออู่ทองประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลสระยายโสม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสระยายโสม , เทศบาลตำบลอู่ทอง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลอู่ทอง , เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสระยายโสม (นอกเขตเทศบาลตำบลสระยายโสม) , เทศบาลตำบลบ้านดอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านดอนทั้งตำบล , เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอู่ทอง (นอกเขตเทศบาลตำบลอู่ทอง) , เทศบาลตำบลบ้านโข้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโข้งทั้งตำบล , เทศบาลตำบลกระจัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกระจันทั้งตำบล , อบต.จรเข้สามพัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจรเข้สามพันทั้งตำบล , อบต.ยุ้งทะลาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยุ้งทะลายทั้งตำบล , อบต.ดอนมะเกลือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนมะเกลือทั้งตำบล , อบต.หนองโอ่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองโอ่งทั้งตำบล , อบต.ดอนคา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนคาทั้งตำบล , อบต.พลับพลาไชย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพลับพลาไชยทั้งตำบล , อบต.เจดีย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเจดีย์ทั้งตำบล , อบต.สระพังลาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสระพังลานทั้งตำบล


Filed under: ที่ดินอำเภออู่ทอง