เว็บที่ดินสุพรรณบุรี.com เว็บไซต์บ้านและที่ดินอันดับหนึ่ง รับจัดหาตามความต้องการ

เว็บที่ดินสุพรรณบุรี.com เว็บไซต์บ้านและที่ดินอันดับหนึ่ง บริการรับจัดหาที่ดิน ตามความต้องการของท่านเรารับให้บริการจัดหาที่ดินในจังหวัดสุพรรณบุรีทุกประเภท ตามลักษณะความต้องการต่างๆ ของท่านเช่น ขนาด เนื้อที่ ราคา : ท่านต้องการขนาดเนื้อที่ของที่ดินขนาดไหน ต้องการใช้พื้นที่เท่าใด ราคาที่ดินที่ท่านต้องการซื้อต่อไร่ ตำแหน่ง ที่ตั้ง : ท่านต้องการตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินที่ใด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี, อำเภอสามชุก, อำเภอหนองหญ้าไซ, อำเภอดอนเจดีย์, อำเภอเดิมบางนางบวช, อำเภอศรีประจันต์, อำเภอด่านช้าง, อำเภอสองพี่น้อง, อำเภอบางปลาม้า และ อำเภออู่ทอง ทำเล : ท่านต้องการที่ดินติดถนนใหญ่ ติดถนนสาธารณะ น้ำไม่ท่วม ที่ดินใกล้ถนนสายหลัก ที่ดินติดถนนดำ เป็นต้ ลักษณะที่ดินที่ท่านต้องการ : ท่านต้องการที่ดิน อยู่ใกล้กับสถานที่ใด เช่น แหล่งชุมชน, แหล่งท่องเที่ยว ที่ดินติดเขา, ที่ดินติดคลอง, ที่ดินบนเนินเขา, ที่ดินริมแม่น้ำ, ที่ดินใกล้แหล่งชุมชน, ที่ดินใกล้แหล่งท่องเที่ยว, ที่นา, ที่สวน เป็นต้น ลักษณะการใช้งาน : ท่านต้องการที่ดินสำหรับสร้างโรงงาน, ทำการเกษตร, บ้านพักส่วนตัว เป็นต้น หรืออื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ท่านต้องการหรือตามที่ท่านระบุมา เอกสารสิทธิ์การถือครอง ที่ท่านต้องการ : ที่ดินโฉนด, ที่ดิน นส3.ก, เป็นต้น

ซื้อ ขาย ที่ดินศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

คำขวัญอำเภอศรีประจันต์
เสียงเหน่อน่าฟัง โด่งดังพระเครื่อง เมืองนักปราชญ์ ตลาดเก่าบ้านท่านเจ้าคุณ แหล่งบุญเจดีย์พระธาตุ พระพุทธบาทจำลอง ถิ่นร้องอีแซว แห้วจีนมันหวาน หมู่บ้านควายไทย สวนพืชไร้ดิน “คือถิ่นศรีประจันต์”

ที่ดินอำเภอศรีประจันต์ (Amphoe Si Prachan) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี มีอาณาเขตที่ดินติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอสามชุก อำเภอเดิมบางนางบวช และอำเภอแสวงหา (จังหวัดอ่างทอง) ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอโพธิ์ทองและอำเภอสามโก้ (จังหวัดอ่างทอง) ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอดอนเจดีย์

อำเภอศรีประจันต์แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 9 ตำบล ได้แก่ ศรีประจันต์ (Si Prachan) , ปลายนา (Plai Na) , บ้านกร่าง (Ban Krang) , วังหว้า (Wang Wa) , มดแดง (Mot Daeng) , วังน้ำซับ (Wang Nam Sap) , บางงาม (Bang Ngam) , วังยาง (Wang Yang) , ดอนปรู (Don Pru)

ท้องที่อำเภอศรีประจันต์ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 10 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลศรีประจันต์ ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลศรีประจันต์และบางส่วนของตำบลบ้านกร่าง , เทศบาลตำบลวังยาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังยางทั้งตำบล , เทศบาลตำบลปลายนา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลปลายนาทั้งตำบล , อบต.ศรีประจันต์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีประจันต์ , อบต.บ้านกร่าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านกร่าง , อบต.มดแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลมดแดงทั้งตำบล , อบต.บางงาม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางงามทั้งตำบล , อบต.ดอนปรู ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนปรูทั้งตำบล , อบต.วังหว้า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังหว้าทั้งตำบล , อบต.วังน้ำซับ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังน้ำซับทั้งตำบล