ที่ดินอำเภอด่านช้าง22 ม.ค. 12

เว็บที่ดินสุพรรณบุรี.com เว็บไซต์บ้านและที่ดินอันดับหนึ่ง บริการรับจัดหาที่ดิน ตามความต้องการของท่านเรารับให้บริการจัดหาที่ดินในจังหวัดสุพรรณบุรีทุกประเภท ตามลักษณะความต้องการต่างๆ ของท่านเช่น ขนาด เนื้อที่ ราคา : ท่านต้องการขนาดเนื้อที่ของที่ดินขนาดไหน ต้องการใช้พื้นที่เท่าใด ราคาที่ดินที่ท่านต้องการซื้อต่อไร่ ตำแหน่ง ที่ตั้ง : ท่านต้องการตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินที่ใด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี, อำเภอสามชุก, อำเภอหนองหญ้าไซ, อำเภอดอนเจดีย์, อำเภอเดิมบางนางบวช, อำเภอศรีประจันต์, อำเภอด่านช้าง, อำเภอสองพี่น้อง, อำเภอบางปลาม้า และ อำเภออู่ทอง ทำเล : ท่านต้องการที่ดินติดถนนใหญ่ ติดถนนสาธารณะ น้ำไม่ท่วม ที่ดินใกล้ถนนสายหลัก ที่ดินติดถนนดำ เป็นต้ ลักษณะที่ดินที่ท่านต้องการ : ท่านต้องการที่ดิน อยู่ใกล้กับสถานที่ใด เช่น แหล่งชุมชน, แหล่งท่องเที่ยว ที่ดินติดเขา, ที่ดินติดคลอง, ที่ดินบนเนินเขา, ที่ดินริมแม่น้ำ, ที่ดินใกล้แหล่งชุมชน, ที่ดินใกล้แหล่งท่องเที่ยว, ที่นา, ที่สวน เป็นต้น ลักษณะการใช้งาน : ท่านต้องการที่ดินสำหรับสร้างโรงงาน, ทำการเกษตร, บ้านพักส่วนตัว เป็นต้น หรืออื่น ๆ ตามรายละเอียดที่ท่านต้องการหรือตามที่ท่านระบุมา เอกสารสิทธิ์การถือครอง ที่ท่านต้องการ : ที่ดินโฉนด, ที่ดิน นส3.ก, เป็นต้น


Filed under: ต้องการซื้อบ้าน-ที่ดิน,ที่ดินอำเภอดอนเจดีย์,ที่ดินอำเภอด่านช้าง,ที่ดินอำเภอบางปลาม้า,ที่ดินอำเภอศรีประจันต์,ที่ดินอำเภอสองพี่น้อง,ที่ดินอำเภอสามชุก,ที่ดินอำเภอหนองหญ้าไซ,ที่ดินอำเภออู่ทอง,ที่ดินอำเภอเดิมบางนางบวช,ที่ดินอำเภอเมืองสุพรรณบุรี,ประกาศซื้อ-ขายบ้านและที่ดินจังหวัดอื่น19 ม.ค. 12

คำขวัญอำเภอด่านช้าง
เขื่อนกระเสียวลือนาม ธรรมชาติงามล้ำ วัฒนธรรมตะเพินคี่ อุทยานดีสนสองใบ

ที่ดินอำเภอด่านช้าง (Amphoe DanChang) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี มีอาณาเขตที่ดินติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับที่อำเภอบ้านไร่ (จังหวัดอุทัยธานี) และอำเภอเนินขาม (จังหวัดชัยนาท) ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเดิมบางนางบวชและอำเภอหนองหญ้าไซ ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอเลาขวัญ และอำเภอหนองปรือ (จังหวัดกาญจนบุรี) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอศรีสวัสดิ์ (จังหวัดกาญจนบุรี)

อำเภอด่านช้างแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 7 ตำบล 93 หมู่บ้าน ได้แก่ หนองมะค่าโมง (Nong Makha Mong) , ด่านช้าง (Dan Chang) , ห้วยขมิ้น (Huai Khamin) , องค์พระ (Ong Phra) , วังคัน (Wang Khan) , นิคมกระเสียว (Nikhom Krasiao) , วังยาว (Wang Yao)

ท้องที่อำเภอด่านช้างประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 8 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลด่านช้าง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลหนองมะค่าโมงและบางส่วนของตำบลด่านช้าง , อบต.หนองมะค่าโมง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองมะค่าโมง, อบต.ด่านช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลด่านช้าง , อบต.ห้วยขมิ้น ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยขมิ้นทั้งตำบล , อบต.องค์พระ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลองค์พระทั้งตำบล , อบต.วังคัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังคันทั้งตำบล , อบต.นิคมกระเสียว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลนิคมกระเสียวทั้งตำบล , อบต.วังยาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังยาวทั้งตำบล


Filed under: ที่ดินอำเภอด่านช้าง