1 ม.ค. 12

บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ เป็นบึงน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ อยู่ห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุรีประมาณ 60 กิโลเมตร บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ สถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีที่ไม่ควรพลาด โดยสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจภายในบึงฉวาก ได้แก่ สวนสัตว์บึงฉวาก มีสัตว์ต่างๆ มากมาย กรงเสือขนาดใหญ่ กรงสิงโตขนาดใหญ่ เมื่อเดินไปเรื่อยๆ ท่านก้จะได้พบกับกรงสัตว์มากมาย อาทิ ยีราฟ ม้าลาย จิงโจ้ อูฐ กวาง มีอาคารศูนย์นิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าด้านข้างของอาคารเป็นกรงงนกขนาดใหญ่ ประกอบด้วยนกที่น่าสนใจ เช่น ไก่ฟ้าพญาลอ ไก่ฟ้าสีทอง นกกาบบัว เป็นต้น

อุทยานผักพื้นบ้านเฉลิมพระเกียรติ ตั้งอยู่ในพื้นที่ของบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ รวบรวมผักพื้นบ้านทุกภูมิภาคของประเทศไทยกว่า 500 ชนิด มีการสาธิตการปลูกพืชไร้ดิน มีห้องสมุดบริการค้นคว้าข้อมูล จัดตั้งขึ้นเพื่ออนุรักษ์ผักพื้นบ้าน พร้อมกับสร้างจิตสำนึกให้เห็นคุณค่าผักพื้นบ้านของคนไทย มีการจัดสวนไม้ประดับด้วยผักพื้นบ้านไว้อย่างน่าสนใจ เปิดให้ประชาชนที่สนใจเข้าชมฟรี

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก (อุโมงค์ปลา) เป็นไฮไลต์อีกหนึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวบึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ คือ สวรรค์แห่งโลกใต้ทะเล มีจัดแสดงพันธุ์ปลาทะเลมากมายหลายชนิด ภายในตู้ปลาทะเลขนาดใหญ่ เมื่อท่านเข้าไปภายในอาคารท่านจะได้สัมผัสและตื่นตาตื่นใจกับอุโมงค์ปลา ที่ประกอบไปด้วยสัตว์ทะเลนานาชนิกอย่างใกล้ชิด รวมทั้งปลาฉลามเจ้าแห่งท้องทะเล อีกอาคารที่อยู่ใกล้ๆ กันจะเป็นอุโมงค์ปลา จะจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำรวบรวมพันธุ์ ปลาน้ำจืด ปลาสวยงามและพันธุ์ปลาหายาก เช่น ปลากราย ปลาช่อนงูเห่า ปลาบึก ปลากระโห้ ปลาม้า เป็นต้น มีอุโมงค์ที่ผู้ชมสามารถเดินลอดผ่านใต้ตู้ปลา ได้บรรยากาศเหมือนอยู่ใต้น้ำ มีการแสดงการให้อาหารปลา ภายในส่วนของสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก ยังมีบ่อจระเข้น้ำจืด ซึ่งผู้ชมจะได้เห็นความเป็นอยู่ แบบธรรมชาติของจระเข้ และสามารถเข้าชมจระเข้อย่างใกล้ชิด หากท่านเดินทางไปเที่ยวในวันหยุดทางสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉวาก จะมีการแสดงโชว์คนกับจระเข้ด้วย


Filed under: เกี่ยวกับจังหวัดสุพรรณบุรี

การแสดงความเห็นถูกปิด