ซื้อ ขาย ที่ดินอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา

ที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (Phra Nakhon Si Ayutthaya) ตั้งอยู่ภาคกลางของประเทศไทย จังหวัดอยุธยามีอาณาเขตที่ดินติดต่อกับเขตการปกครองข้างเคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับที่ดินจังหวัดอ่างทอง ทิศตะวันออก ติดต่อกับที่ดินจังหวัดลพบุรี ทิศใต้ ติดต่อกับที่ดินจังหวัดปทุมธานี ทิศตะวันตก ติดต่อกับที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดนนทบุรี จังหวัดอยุธยา แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 16 อำเภอ ได้แก่ อำเภอพระนครศรีอยุธยา , อำเภอท่าเรือ , อำเภอนครหลวง , อำเภอบางไทร , อำเภอบางบาล , อำเภอบางปะอิน , อำเภอบางปะหัน , อำเภอผักไห่ , อำเภอภาชี , อำเภอลาดบัวหลวง , อำเภอวังน้อย , อำเภอเสนา , อำเภอบางซ้าย , อำเภออุทัย , อำเภอมหาราช , อำเภอบ้านแพรก

คำค้น : ที่ดินอยุธยา , ที่ดินท่าเรือ , ที่ดินนครหลวง , ที่ดินบางไทร , ที่ดินบางบาล , ที่ดินบางปะอิน , ที่ดินบางปะหัน , ที่ดินผักไห่ , ที่ดินภาชี , ที่ดินลาดบัวหลวง , ที่ดินอำเภอวังน้อย , ที่ดินอำเภอเสนา , ที่ดินบางซ้าย , ที่ดินอุทัย , ที่ดินอำเภอมหาราช , ที่ดินบ้านแพรก