19 ม.ค. 12

คำขวัญอำเภอเมืองสุพรรณบุรี
หลวงพ่อโตคู่บ้าน แหล่งตำนานขุนช้างขุนแผน ดินแดนพระผงสุพรรณ โบราณสถานวัดสนามชัย ไหว้ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ลือเลื่องปลาสลิดดอนกำยาน หอคอยบรรหารงามสง่า วังมัจฉาวัดพระนอน

ที่ดินอำเภอเมืองสุพรรณบุรี (Amphoe Mueang SuphanBuri) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี มีอาณาเขตที่ดินติดต่อกับอำเภอข้างเคียง ดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอดอนเจดีย์และอำเภอศรีประจันต์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอวิเศษชัยชาญ (จังหวัดอ่างทอง) และอำเภอผักไห่ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางปลาม้า ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภออู่ทอง

อำเภอเมืองสุพรรณบุรีแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 20 ตำบล 123 หมู่บ้าน ได้แก่ ท่าพี่เลี้ยง (Tha Phi Liang) , ดอนโพธิ์ทอง (Don Pho Thong) , รั้วใหญ่ (Rua Yai) , บ้านโพธิ์ (Ban Pho) , ทับตีเหล็ก (Thap Ti Lek) , สระแก้ว (Sa Kaeo) , ท่าระหัด (Tha Rahat) , ตลิ่งชัน (Taling Chan) , ไผ่ขวาง (Phai Kwang) , บางกุ้ง (Bang Kung) , โคกโคเฒ่า (Khok Kho Thao) 16. ศาลาขาว (Sala Khao) , ดอนตาล (Don Tan) , สวนแตง (Suan Taeng) , ดอนมะสังข์ (Don Masang) , สนามชัย (Sanam Chai) , พิหารแดง (Phihan Daeng) , โพธิ์พระยา (Pho Phraya) , ดอนกำยาน (Don Kamyan) , สนามคลี (Sanam Khli)

ท้องที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าพี่เลี้ยงทั้งตำบล บางส่วนของตำบลรั้วใหญ่ และบางส่วนของตำบลท่าระหัด , เทศบาลตำบลท่าเสด็จ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสระแก้วทั้งตำบล , เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลโพธิ์พระยา , เทศบาลตำบลสวนแตง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลศาลาขาวและบางส่วนของตำบลสวนแตง , เทศบาลตำบลบางกุ้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางกุ้งทั้งตำบล , เทศบาลตำบลท่าระหัด ครอบคลุมพื้นที่ตำบลท่าระหัด , อบต.รั้วใหญ่ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลรั้วใหญ่ , อบต.ทับตีเหล็ก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทับตีเหล็กทั้งตำบล , อบต.ไผ่ขวาง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลไผ่ขวางทั้งตำบล , อบต.โคกโคเฒ่า ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโคกโคเฒ่าทั้งตำบล , อบต.ดอนตาล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนตาลทั้งตำบล , อบต.ดอนมะสังข์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนมะสังข์ทั้งตำบล , อบต.พิหารแดง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพิหารแดงทั้งตำบล , อบต.ดอนกำยาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนกำยานทั้งตำบล , อบต.ดอนโพธิ์ทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนโพธิ์ทองทั้งตำบล , อบต.บ้านโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโพธิ์ทั้งตำบล , อบต.ตลิ่งชัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลตลิ่งชันทั้งตำบล , อบต.ศาลาขาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศาลาขาว , อบต.สวนแตง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสวนแตง , อบต.สนามชัย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสนามชัยทั้งตำบล , อบต.โพธิ์พระยา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลโพธิ์พระยา , อบต.สนามคลี ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสนามคลีทั้งตำบล


Filed under: ที่ดินอำเภอเมืองสุพรรณบุรี

การแสดงความเห็นถูกปิด