19 ม.ค. 12

คำขวัญอำเภออำเภออู่ทอง
แหล่งรอยพระพุทธบาท เกียรติประกาศเรื่องทอผ้า เจ้าพ่อพระยาไกร ถิ่นรักไทยทรงดำ ถ้ำเสือพระดีมีคอกช้างดิน ถิ่นเก่าน้ำตก

ที่ดินอำเภออู่ทอง (Amphoe U Thong) เป็นอำเภอที่จังหวัดสุพรรณบุรี ทิศเหนือติดต่อกับอำเภอดอนเจดีย์ ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอเมืองสุพรรณบุรี อำเภอบางปลาม้า และอำเภอสองพี่น้อง ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอสองพี่น้อง ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพนมทวน อำเภอห้วยกระเจา และอำเภอเลาขวัญ (จังหวัดกาญจนบุรี)

อำเภออู่ทองแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 13 ตำบล 154 หมู่บ้าน ได้แก่ อู่ทอง (U Thong) , ดอนคา (Don Kha) , สระยายโสม (Sa Yai Som) , พลับพลาไชย (Phlapphla Chai) , จรเข้สามพัน (Chorakhe Sam Phan) , บ้านโข้ง (Ban Khong) , บ้านดอน (Ban Don) , เจดีย์ (Chedi) , ยุ้งทะลาย (Yung Thalai) , สระพังลาน (Sa Phang Lan) , ดอนมะเกลือ (Don Makluea) , กระจัน (Krachan) , หนองโอ่ง (Nong Ong)

ท้องที่อำเภออู่ทองประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 15 แห่ง ได้แก่ เทศบาลตำบลสระยายโสม ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลสระยายโสม , เทศบาลตำบลอู่ทอง ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลอู่ทอง , เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสระยายโสม (นอกเขตเทศบาลตำบลสระยายโสม) , เทศบาลตำบลบ้านดอน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านดอนทั้งตำบล , เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลอู่ทอง (นอกเขตเทศบาลตำบลอู่ทอง) , เทศบาลตำบลบ้านโข้ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านโข้งทั้งตำบล , เทศบาลตำบลกระจัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลกระจันทั้งตำบล , อบต.จรเข้สามพัน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลจรเข้สามพันทั้งตำบล , อบต.ยุ้งทะลาย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลยุ้งทะลายทั้งตำบล , อบต.ดอนมะเกลือ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนมะเกลือทั้งตำบล , อบต.หนองโอ่ง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองโอ่งทั้งตำบล , อบต.ดอนคา ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนคาทั้งตำบล , อบต.พลับพลาไชย ครอบคลุมพื้นที่ตำบลพลับพลาไชยทั้งตำบล , อบต.เจดีย์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเจดีย์ทั้งตำบล , อบต.สระพังลาน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสระพังลานทั้งตำบล


Filed under: ที่ดินอำเภออู่ทอง

การแสดงความเห็นถูกปิด