19 ม.ค. 12

คำขวัญอำเภอสองพี่น้อง
ชื่อมีคนน้อย อร่อยปลาหมำ เลิศล้ำพระสงฆ์ หลวงพ่อโหน่งพระเครื่อง รุ่งเรืองนาไร่ พระใหญ่โลกรู้ เสภาชั้นครู อู่น้ำอู่ปลา ราชินีนักร้อง สองพี่น้องบ้านเรา

ที่ดินอำเภอสองพี่น้อง (Amphoe Song Phi Nong) เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรี มีอาณาเขตที่ดินติดต่อกับอำเภอข้างเคียงดังนี้ ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภออู่ทองและอำเภอบางปลาม้า ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอบางซ้ายและอำเภอลาดบัวหลวง (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอบางเลน อำเภอกำแพงแสน (จังหวัดนครปฐม) และอำเภอท่ามะกา (จังหวัดกาญจนบุรี) ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอพนมทวน (จังหวัดกาญจนบุรี)

อำเภอสองพี่น้องแบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 15 ตำบล 140 หมู่บ้าน ได้แก่ สองพี่น้อง (Song Phi Nong) , บ้านช้าง (Ban Chang) , บางเลน (Bang Len) , ต้นตาล (Ton Tan) , บางตาเถร (Bang Ta Then) , ศรีสำราญ (Si Samran) , บางตะเคียน (Bang Takhian) , ทุ่งคอก (Thung Khok) , บ้านกุ่ม (Ban Kum) , หนองบ่อ (Nong Bo) , หัวโพธิ์ (Hua Pho) , บ่อสุพรรณ (Bo Suphan) , บางพลับ (Bang Phlap) , ดอนมะนาว (Don Manao) , เนินพระปรางค์ (Noen Phra Prang)

ท้องที่อำเภอสองพี่น้องประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 16 แห่ง ได้แก่ เทศบาลเมืองสองพี่น้อง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสองพี่น้องทั้งตำบล , เทศบาลตำบลทุ่งคอก ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลทุ่งคอก , อบต.บางเลน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางเลนทั้งตำบล , อบต.บางตาเถร ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางตาเถรทั้งตำบล , อบต.บางตะเคียน ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางตะเคียนทั้งตำบล , อบต.บ้านกุ่ม ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านกุ่มทั้งตำบล , อบต.หัวโพธิ์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหัวโพธิ์ทั้งตำบล , อบต.บางพลับ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางพลับทั้งตำบล , อบต.เนินพระปรางค์ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลเนินพระปรางค์ทั้งตำบล , อบต.บ้านช้าง ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านช้างทั้งตำบล , อบต.ต้นตาล ครอบคลุมพื้นที่ตำบลต้นตาลทั้งตำบล , อบต.ศรีสำราญ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลศรีสำราญทั้งตำบล , อบต.ทุ่งคอก ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งคอก (นอกเขตเทศบาลตำบลทุ่งคอก) , อบต.หนองบ่อ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลหนองบ่อทั้งตำบล , อบต.บ่อสุพรรณ ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ่อสุพรรณทั้งตำบล , อบต.ดอนมะนาว ครอบคลุมพื้นที่ตำบลดอนมะนาวทั้งตำบล


Filed under: ที่ดินอำเภอสองพี่น้อง

การแสดงความเห็นถูกปิด